58, 12th Avenue Edenvale. 1609

+27 (72) 215 7168

+27 (0) 86 762 5480

info@fipsa.org.za

secretary@fipsa.org.za